Gwarancja na produkty

PARASOL EXPERT - Gwarancja na produkt

Parasol Expert udziela gwarancji na Twój nowy parasol na wypadek wadliwego wykonania i wadliwych materiałów.

Standardowe gwarancje dla poszczególnych serii parasoli są następujące:

Seria parasoli BambrellaZastowowanie indywidualneZastosowanie komercyjne
Hurricane Extreme60 miesięcy (5 lat)36 miesięcy (3 lata)
Levante60 miesięcy (5 lat)36 miesięcy (3 lata)
Hurricane60 miesięcy (5 lat)36 miesięcy (3 lata)
Infinity60 miesięcy (5 lat)36 miesięcy (3 lata)
Levante Side Wind36 miesięcy (3 lata)36 miesięcy (3 lata)
Hurricane Side Wind36 miesięcy (3 lata)36 miesięcy (3 lata)
Sirocco Side Wind36 miesięcy (3 lata)36 miesięcy (3 lata)
Santa Ana Side Wind36 miesięcy (3 lata)36 miesięcy (3 lata)
Sirocco36 miesięcy (3 lata)36 miesięcy (3 lata)
Santa Ana36 miesięcy (3 lata)36 miesięcy (3 lata)

 

Stellar seria parasoliZastowowanie indywidualneZastosowanie komercyjne
Orion cantilever36 miesięcy (3 lata)36 miesięcy (3 lata)
Aries cantilever24 miesiące (2 lata)24 miesiące (2 lata)
Autotilt Parasol12 miesięcy (1 rok)12 miesięcy (1 rok)

 

Elbrau seria parasoliZastowowanie indywidualneZastosowanie komercyjne
XT 5m Crank Parasol12 miesięcy (1 rok)12 miesięcy (1 rok)

 

Heritage seria parasoliZastowowanie indywidualneZastosowanie komercyjne
Hardwood Parasol6 months6 months
Eucalyptus, FSC Parasol12 miesięcy (1 rok)12 miesięcy (1 rok)

 

Savannah seria parasoliZastowowanie indywidualneZastosowanie komercyjne
Savannah Large Parasol36 miesięcy (3 lata)36 miesięcy (3 lata)
Savannah Giant Parasol36 miesięcy (3 lata)36 miesięcy (3 lata)

 

Shelter seria parasoliZastowowanie indywidualneZastosowanie komercyjne
Shelter Cantilever Parasol24 miesiące (2 lata)24 miesiące (2 lata)
Shelter Parasol12 miesięcy (1 rok)12 miesięcy (1 rok)

 

Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu. Stanowi to dodatek do wszelkich praw, jakie mogą przysługiwać klientowi na mocy przepisów prawa. Niniejsza gwarancja nie ma na celu modyfikowania ani ograniczania takich praw. Niniejsza gwarancja jest udzielana z zastrzeżeniem następujących warunków:

 1. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowe zamontowanie produktu w odpowiedniej podstawie lub systemie mocowania kotwic, biorąc pod uwagę rozmiar produktu i panujące warunki pogodowe.
 2. Produkt należy stosować z uwzględnieniem warunków pogodowych panujących w czasie użytkowania. W warunkach wietrznych należy zachować szczególną ostrożność.
 3. Parasol Expert nie zaleca ani nie gwarantuje używania jakichkolwiek parasoli przy wietrze przekraczającym 25 mph (40 km/h).
 4. Parasol Expert nie zaleca i nie gwarantuje użytkowania parasola przy wietrze przekraczającym 45mph (72 km/h). Przy wietrze przekraczającym 45 mph parasol powinien być zamknięty dla bezpieczeństwa.

Parasole muszą być zwinięte, gdy pozostają bez nadzoru.

 1. Wszelkie modyfikacje produktu, z wyjątkiem tych dokonanych przez autoryzowanego przedstawiciela, mogą unieważnić gwarancję.
 2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje napraw, które są konieczne ze względu na wypadek lub nieostrożne użytkowanie produktu. Dotyczy to również pielęgnacji i konserwacji. Produkty bambusowe Bambrella należy oliwić przynajmniej raz w roku, używając środka konserwującego na bazie wody lub oleju, w zależności od wieku parasola.

Jeśli parasol został zakupiony przed majem 2017 roku, należy użyć środka konserwującego na bazie oleju. Wszystkie parasole zakupione po maju 2017 r. będą miały wykończenie na bazie wody.

 1. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktów spowodowanych przez wiatr, ogień, kradzież, wandalizm lub niewłaściwe użytkowanie.
 2. Niniejsza gwarancja jest przeznaczona dla pierwotnego nabywcy produktów i nie ma zastosowania do żadnego kolejnego właściciela.
 3. Jeśli użytkownik nie spełni któregokolwiek z warunków niniejszej gwarancji, może to spowodować unieważnienie gwarancji lub jakichkolwiek roszczeń z niej wynikających.
 4. Pokrowce materiałowe nie są objęte niniejszą gwarancją, lecz gwarancją poszczególnych producentów dla różnych dostępnych materiałów. Odwiedź stronę www.bambrella.com, aby sprawdzić, jaka ochrona jest oferowana dla poszczególnych pokryć.
 5. Barierki banerowe Bambrella są objęte gwarancją przez jeden rok od daty zakupu. Wszystkie części są wymienne. Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne w ciągu roku od daty zakupu. W tym czasie z przyjemnością wyślemy bezpłatnie części zamienne. Chętnie dostarczymy również części zamienne po upływie gwarancji, jednak należy za nie zapłacić przed wysyłką.