Regulamin Parasol Expert

 

Regulamin Parasol Expert.

Ta strona jest obsługiwana przez Parasol Expert. W całym serwisie terminy “my”, “nas” i “nasz” odnoszą się do Parasol Expert. Parasol Expert oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne w tej witrynie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki, zasady i uwagi tu podane.

 

NASZE ZASADY I WARUNKI

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2022 r.

Zarys ogólny

Ta strona jest obsługiwana przez Parasol Expert. W całym serwisie terminy “my”, “nas” i “nasz” odnoszą się do Parasol Expert. Parasol Expert oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne w tej witrynie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki, zasady i uwagi tu podane.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą “Usługę” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków (“Warunki Usługi”, “Warunki”), w tym tych dodatkowych warunków i zasad polityki, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych poprzez hiperłącze. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń do użytkowników będących przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub dostarczycielami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed uzyskaniem dostępu lub rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki Użytkowania Serwisu są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które zostaną dodane do obecnego Sklepu, również podlegają Regulaminowi. Z aktualną wersją Regulaminu można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny internetowej lub dostęp do niej po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep znajduje się na Krystal.co.uk. Udostępniają nam one internetową platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać Państwu nasze produkty i usługi.

Rozdział 1 – Regulamin sklepu internetowego

Zgadzając się na niniejsze Warunki korzystania z usługi, użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraził zgodę na korzystanie z tej strony przez osoby pozostające na jego utrzymaniu.

Nie wolno Ci używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też w trakcie korzystania z Serwisu nie wolno Ci naruszać żadnych przepisów prawa obowiązującego w Twojej jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, przepisów dotyczących praw autorskich).
Nie wolno Ci przekazywać żadnych robaków lub wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie korzystania z Usług.

Sekcja 2 – Warunki ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie. Użytkownik rozumie, że jego zawartość (z wyjątkiem informacji dotyczących karty kredytowej) może być przesyłana w sposób niezaszyfrowany i obejmuje (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie i dostosowanie do wymogów technicznych związanych z podłączaniem sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć. Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, nie korzystać z Usługi, nie uzyskiwać dostępu do Usługi ani do żadnych kontaktów na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

Sekcja 3 – Dokładność, kompletność i terminowość informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępniane na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z głównymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. Niniejsza strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, z konieczności, nie są aktualne i są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

Sekcja 4 – Zmiany w usługach i cenach

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Sekcja 5 – Produkty lub usługi (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać jak najdokładniej kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie na monitorze Twojego komputera jakiegokolwiek koloru będzie dokładne. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji jakiegokolwiek produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione. Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną skorygowane.

Sekcja 6 – Dokładność rozliczeń i informacji o rachunku

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia, firma Moneybookers może podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z nim za pomocą poczty elektronicznej i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które, według naszej wyłącznej oceny, wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, tak abyśmy mogli zakończyć Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką zwrotów.

Sekcja 7 – Narzędzia dodatkowe

Możemy zapewnić Państwu dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie sprawujemy kontroli ani nie mamy żadnego wpływu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi” w stanie, w jakim się znajdują” i “w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń ani warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu lub w związku z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich. Korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na jego własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zna i akceptuje warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych. Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom Użytkowania Serwisu.

Sekcja 8 – Powiązania między stronami trzecimi

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich. Łącza osób trzecich na tej stronie mogą kierować do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy ani nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami osób trzecich i upewnienie się, że je rozumieją, zanim zaangażują się Państwo w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich powinny być kierowane do osoby trzeciej.

Sekcja 9 – Komentarze użytkowników, Informacje zwrotne i inne przesłane materiały

Jeśli na naszą prośbę prześlecie Państwo określone prace (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby, prześlecie Państwo kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno online, pocztą elektroniczną, pocztową lub w inny sposób (łącznie “komentarze”), zgadzacie się Państwo na to, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie przesłane do nas komentarze. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania wszelkich komentarzy w tajemnicy; (2) do wypłaty odszkodowania za wszelkie komentarze; lub (3) do udzielania odpowiedzi na wszelkie komentarze. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejszy Regulamin. Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Ponadto użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż on sam, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zgłaszane uwagi i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

Sekcja 10 – Dane osobowe

Podawanie przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem sklepu jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą Polityką Zwrotów.

Sekcja 11 – Błędy, niedokładności i pominięcia

Niekiedy na naszej stronie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub w innej powiązanej witrynie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia). Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na jakiejkolwiek związanej z nim stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacji cenowych, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

Sekcja 12 – Zabronione użycie

Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych osób do wykonywania lub udziału w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) naruszania lub pogwałcenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania się, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, lekceważenia, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) przedstawiania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; g) do wysyłania lub przekazywania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który będzie miał wpływ na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek związanej z nim strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; i) do spamu, phish, pharm, pretekstu, pająka, pełzania lub scrapowania; j) w celach nieprzyzwoitych lub niemoralnych; lub k) do zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek związanej z nim strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek związanej z nim strony internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

Sekcja 13 – Wyłączenie gwarancji: Ograniczenie odpowiedzialności

Nie gwarantujemy, nie reprezentujemy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne i wiarygodne. Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub brak możliwości korzystania z usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane “w stanie, w jakim się znajdują” i “w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności. W żadnym wypadku Parasol Expert, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczenia do utraconych zysków, utraconych dochodów, utraconych oszczędności, utraty danych, kosztów odtworzenia lub jakichkolwiek podobnych szkód, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialność cywilna lub inna, wynikająca z korzystania przez użytkownika z usługi lub produktów nabytych za jej pośrednictwem, lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z usługi lub produktu, w tym, ale nie wyłącznie, z jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakichkolwiek treściach, lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktu) zamieszczonych, przekazanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Sekcja 14 – Odszkodowania

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności, bronić i chronić Parasol Expert oraz naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi opłatami prawnymi, wysuwanymi przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków korzystania z usługi lub dokumentów, które są w nich zawarte przez odniesienie, lub naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich.

Sekcja 15 – Odrębność

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszego Regulaminu, takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Sekcja 16 – Wygaśnięcie

Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów. Niniejsze Warunki Korzystania z Usług obowiązują do momentu wypowiedzenia ich przez Ciebie lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług, lub gdy zaprzestanie korzystania z naszej strony.
Jeśli w naszym wyłącznym osądzie użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszego Regulaminu lub podejrzewamy, że tego nie zrobił, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia i użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie należności do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub w związku z tym może odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

Sekcja 17 – Całość umowy

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie polityki i zasady działania zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość porozumienia i ustaleń pomiędzy użytkownikiem a nami oraz regulują korzystanie z usługi przez użytkownika, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy użytkownikiem a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania z usługi). Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu nie mogą być interpretowane wbrew woli strony sporządzającej.

Sekcja 18 – Prawo właściwe

Niniejsze Warunki Użytkowania Serwisu oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy usługi na rzecz użytkownika, podlegają prawu Wielkiej Brytanii i są interpretowane zgodnie z nim.

Sekcja 19 – Zmiany w regulaminie

Z aktualną wersją Warunków korzystania z usługi można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu poprzez zamieszczanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem wprowadzonych zmian. Dalsze korzystanie z lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie stanowi akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 – DANE KONTAKTOWE

Parasol Expert

Umbrella Group B.V.
Korte Stukken 8
5371 MN Ravenstein

 info@parasolexpert.pl